Mitološka prošlost bavi se u prvoj liniji pitanjem našeg porijekla, jer u porijeklu se razotkriva smisao i cilj našeg bivanja na Zemlji. Sad kad znamo kako to nije bilo, pitanje možemo postaviti još jednom: Kako su ljudi došli na Zemlju? Koji je bio duhovni scenarij početka života i porijekla vrsta, scenarij onkraj darvinizma i kreacionizma?

Istinska evolucija: Devolucija, odnosno involucija

Svaki izvještaj o stvaranju u svojoj biti ukazuje na istu temeljnu istinu: da "niže" uvijek proizlazi iz nečeg višeg (nasuprot materijalističkoj teoriji evolucije koja tvrdi da su viši, kompleksni oblici života proizašli iz jednostavnih, primitivnih oblika, a ovi iz materije). Posvuda na svijetu vidimo da je ono nižeg reda proizašlo i vođeno od višeg. A ono što se ovdje u mikrokozmosu događa pred našim očima, događa se i u makrokozmosu, jer ovo je multidimenzionalni Kozmos.

Vedska Geneza pokazuje da sve u Kozmosu prvobitno proizlazi iz najviše finosupstancijalne dimenzije, "Brahminog svijeta", i postupno se sve više zgušnjava na svakoj sljedećoj donjoj dimenzionalnoj razini. Iz trodimenzionalne perspektive, tijekom prve faze stvaranja Univerzum je zaista bio "prazan" i "taman", jer još ništa tro­di­men­zio­nal­no nije bilo stvoreno. Prve faze stvaranja s odgovarajućim svjetovima svjetlosti odigrale su se u višim ("duhovnim") dimenzijama. Duhovnom snagom Brahme i (od njega stvorenih i opunomoćenih) stvaralačkih bića nastalo je svih sedam dimenzionalnih razina, sa zemaljsko-fizikalnom kao posljednjom.

Sukcesivno zgušnjavanje drugog dimenzionalnog svijeta iz prvog, trećeg iz drugog, sve do sedmog, zemaljskog, iz šestog, može se nazvati "kozmičko-descedentnom evolucijom" (devolucijom).

Pojam "evolucija" naprosto znači da nešto proizlazi iz nečega, i to je univerzalni stvaralački princip.1 Ono što je u ovoj knjizi kritički rasvijetljeno i odbačeno jest teorija jedne materijalističke evolucije. Involucija2 je isto tako "evolucija", ali ne ona materijalistički definirana, već metafizička, interdimenzionalna.

Budući da se pojam "devolucija" sreće i u materijalističkoj teoriji evolucije i tu ima posve drukčije značenje (devolucija = degenerativni evolucijski tijek; obrnuta "evolucija"), pojam "involucija" je vjerojatno adekvatniji, prije svega jer se u duhovno-znanstvenim krugovima već upotrebljava u sličnom smislu. Prema gornjoj definiciji, devolucija i involucija bili bi sinonimi.3

Scenarij stvaranja koji proizlazi iz perspektive "inter­di­men­zio­nal­no-hijerarhijske evolucije" odgovara najstarijem i najnovijem znanju čovječanstva. On u sebi objedinjuje dijelove istine kreacionističkih i darvinističkih objašnjenja i odgovara prirodnim, još i danas djelotvornim i posvuda vidljivim životnim principima.

Opisi stvaranja svih religioznih i metafizičkih škola ukazuju na involuciju, pa i onda kad se detalji njihovih formulacija razlikuju. Jer, svaka škola ima svoj vlastiti izvor, perspektivu i gledište, kao i vlastite tradicijske i kulturne karakteristike. Kod škola inspiriranih božanskim Izvorom razlike su uvijek samo u relativnome. Stoga dijabolični duh ljude koji slijede božanski pravac pokušava fiksirati na relativno i stvoriti raskol na temelju tih prividnih razlika.

Kad u ovome što slijedi skiciram scenarij stvaranja iz perspektive kozmičke involucije, pokušavam to činiti što općenitije kako bi poradio na onome što je zajedničko raznim religioznim i metafizičkim školama. Pri tome se orijentiram prije svega na indijske, indijanske i biblijske izvore, a također i na "nova otkrivenja", dobro znajući da se sve (iz neke druge perspektive) moglo odvijati i drukčije.

1 ^Evolucija: stupnjevani razvojni tijek, postupni napredak razvoja; lat. evolutio, "odmatanje (role knjige)", od evolvere, "odmatati; razmatati; pojašnjavati".
2 ^Involucija: od lat. involvere, "umotati; uviti; pokriti", ovdje "zgušnja­va­nje; sukcesivno omatanje, ulazak duha u materiju", što vodi do nastanka fizičkog tijela na stupnju najviše gustoće, gdje je moguća inkarnacija.
3 ^Devolucija: od lat. "otkotrljati: spustiti; skotrljati; prijeći na; spasti"; ovdje "silazni, postupno zgušnjavajući stvaralački razvoj; slijed pro­iz­la­že­nja jedne dimenzije iz prethodne više".
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .