Bojkot računala i www-a?

Na prethodnim stranicama izrečene su mnoge kritike današnje tehnologije, prije svega www-a. Znači li to da bi se trebali držati podalje od računala i interneta? Povezujemo li se sa "Zvijeri" čim upotrijebimo računalo, ili ako imamo website i šaljemo e-mail?

Da i ne. Znanje o 666-scenariju treba nas potaknuti na oprez, ali ne treba biti razlog za histeriju ili paranoju. Biblijsko pretkazanje ne kaže da se ne smijemo služiti današnjom tehnologijom. Naprotiv, ono kaže: "I propovijedat će se ovo evanđelje kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak." ili "Najprije će dobra vijest biti objavljena cijelom svijetu da bi svi ljudi čuli poziv u Božji novi svijet. Tek tada će doći kraj."(Mt 24, 14.)

Otkrivenje (14, 6) spominje da na kraju vremena "jedan anđeo leti posred neba s evanđeljem vječnim da ga proglasi svim po­ze­mlja­ri­ma, svakom narodu i plemenu i jeziku i puku."

Širenje podataka cijelim svijetom trenutno je moguće samo pomoću današnje tehnologije. Brzi tehnički razvoj ide svojim tijekom i pitanje je kako mi koristimo te mogućnosti. "Napredak" kao takav ljudi kao vi i ja ne mogu zaustaviti, i postavlja se pitanje moramo li mi to? Jedino što mi "moramo" jest biti jaki, da se ne prepustimo rezignaciji, ne damo se potresti čak i ako dođe do toga da prevladavajuća većina slavi "Zvijer" i njegova prividna čuda; slično kao što sad cijeli svijet žudi za računalima i mobilnim telefonima.

Slaveća većina može se činiti prevladavajućom, ali trebamo imati pred očima da ona čini samo 2% stanovništva, odnosno nešto više od sto milijuna ljudi! Nastaje nada da će "naša" manjina obuhvatiti mnogo više od 2%.

Dakle, kako bi oživljene poruke postale dostupne što je moguće većem broju ljudi, možemo bez problema koristiti računalo i ostala high-tech sredstva, primjerice tiskarstvo. Računalo i internet nisu problem, nego oni koji tu infrastrukturu mogu zloupotrijebiti.

Nepristajanje na 666

Ako bi 666-pretkazanje bilo ostvareno, moglo bi postati neizbježno da dođe do točke u kojoj je nužno nepristajanje.

Mnogo ljudi intuitivno osjeća da taj znak nikako ne žele na svome tijelu. Zašto bi prihvaćanje 666-znaka (možda u obliku implantiranog mikročipa ili nevidljive laserske tetovaže) bilo tako sudbonosno? Zašto toliko mnogo upozorenja u Otkrivenju?

Odgovarajuća mjesta u Otkrivenju govore jasnim jezikom:

"Ode prvi (anđeo) i izli svoju čašu na zemlju. I pojavi se čir, koban i bolan, na ljudima što nose žig Zvijeri i klanjaju se kipu njezinu." (16, 2)

"Za njima eto i trećeg anđela koji viče iza glasa: 'Tko god se klanja Zvijeri i kipu njezinu te primi žig na čelo ili ruku [...] bit će udaren na muke u ognju i sumporu [...] dim muke njihove izbija u vijeke vjekova. Ni danju ni noću nemaju počinka oni koji se klanjaju Zvijeri i kipu njezinu i tko god primi žig s imenom njezinim." (14, 9-11)

Ono što je ovdje rečeno starovjekovnim jezikom ne ostavlja mnogo mjesta za interpretaciju. Svakako, ovo je drastično upozorenje koje je važno, a do kojeg je je čovječanstvu došlo prije dvije tisuće godina. "Muke u ognju" su simbol za strašno stanje, astralno zarobljeništvo. Kad netko prihvati znak "Zvijeri", znači da je u astralno zarobljeništvo dospio iz straha, priključivši sebe toj vladavini. Astralno zarobljeništvo čini se vječnim, dok god se čovjek u njemu nalazi. Nije uzaludno jasno upozorenje o "lovcima na duše".

Božanska zaštita

Bez "znaka" čovjek neće moći ni kupovati ni prodavati. To ne znači da bez znaka neće više moći živjeti.

Ako se ovaj apokaliptički scenarij konkretizira, svjetska situacija nesumnjivo će izgledati sasvim drukčije nego danas. Prema opisima iz pretkazanja, u jednoj hipotetičkoj fazi ratni sukobi, bolesti i katastrofe uzet će svoj danak, a zbit će se i nerazjašnjivi događaji, primjerice ono što se naziva "uklanjanje". Drugim riječima, situacija će biti kaotična i možda neće biti moguće znati tko je živ. U takvoj situaciji nova vlast može uvesti odredbu da se svi preživjeli nanovo registriraju i označe znakom. Tko se ne odazove, neće biti uključen u centralizirani računalni sustav i bit će nepoznat. Kako god budućnost izgledala, smijemo vjerovati da ćemo dobiti odgovarajuću duhovnu pomoć.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .