Zaista utješno, ovo je trenutak kad ona početna zanesenost ljepotom razvoja naše duše i mjesta na koje idemo, stigne do točke kad se za­pi­tamo, o čemu on to?

Nema mjesta panici, jer objašnjenje možemo potražiti u klasifikaciji duša, obzirom da ovaj slučaj obrađuje duše koje Newton naziva hi­brid­ne. Neću uopće ulaziti u postojanje ili nepostojanje hibridnih duša – ali na ovom se primjeru vidi da se Newton iz nepoznatog razloga malo pogubio na određeni način. Ali i priznao da nečistoća postoji, barem u obliku hibridnih duša!

"Vjerujem da su hibridne duše osobito sklone samouništenju na Zemlji zato što su se inkarnirale na drugim planetima prije no što su nedavno došle ovamo. Postoje hibridne duše koje se vrlo teško prilagođuju našem planetu. Ako je tako, razlog je vjerojatno taj što su se vjerojatno ovdje prvi puta inkarnirale unutar posljednjih nekoliko tisuća godina. Ostale su se već prilagodile Zemlji ili su je zauvijek napustile. Manje od četvrtine svih mojih klijenata može se prisjetiti da su posjećivali neke druge svjetove između života. Ta ih aktivnost sama po sebi ne čini hibridima. Još manji postotak mojih slučajeva sjeća se da su se inkarnirali na drugim svjetovima prije no što su došli na Zemlju. To su hibridne duše. Hibrid je obično starija duša koja je, iz mnogo razloga, odlučila odraditi svoje fizičke živote na našem planetu. Njihovi stari svjetovi možda više nisu pogodni za život, ili su možda živjeli na nekom blagom svijetu gdje je život previše lagan, pa su željeli veći izazov na svijetu poput Zemlje, koji još nije ostvario svoj potencijal. Bez obzira na razloge zbog kojih je duša napustila svijet, otkrio sam da u te bivše inkarnacije obično spadaju životni oblici čije su intelektualne sposobnosti bile malo više, jednake ili malo niže od ljudskog mozga. To je pitanje dizajna. ... Mislim da je naziv "hibridna duša" odgovarajući termin za duše miješanih inkarnacijskih iskustava. Takve duše razvijale su se u tijelima domaćina koji se genetski razlikuju od ljudi.... Oštećenja energije opisana u posljednja dva slučaja pokazuju da su i same duše nečista bića koja mogu pridonijeti vlastitim pro­ble­mima."26

Iz svega iznesenog, ako zanemarimo da bez obzira što je navodno dobio neke podatke o ovim dušama, Newton i dalje pretpostavlja, a ne može se ne primijetiti da navedeno kao: "postoje duše koje ne trpe bilo kakav gubitak identiteta" zahtijeva pomniju analizu, ako ni zbog čega drugoga, zato što on sam podržava tezu da imamo slobodnu volju. Međutim, ako se pogleda cijela seansa, dobiva se dojam da je Newton bio u stanju strahopoštovanja prema duši s kojom je razgovarao??, te je i u ovom slučaju propustio priliku za dublje istraživanje. To ponovno dovodi u pitanje njegov način rada: nije bio vodič – već je u jednom trenu on odgovarao na pitanja svog klijenta!?! Osim što je kao i uvijek sugerirao odajući zaprepaštenje (vlastito) na neke od iznesenih "istina". Vrlo neobično za regresoterapeuta, a ovo je svakako jedan od njegovih neobič­nijih slučajeva. Kao još jedan primjer toga, mogu istaknuti da u predstavljanju ovog slučaja nije navedeno tko je klijent, što je i tko on u današnjem životu, već je rečeno samo da se radi o: "klijentu s pete razine koji se obučava za majstora obnovitelja".27 Pro­ma­tra­jući tako sve zajedno, postavlja se pitanje: s kim je to Newton razgovarao?

Ali, mora se priznati, da bi učestvovao u ostvarivanju plana, Michael Newton je uložio ogroman trud, školovao mnogo isto­mišljenika koji njegova vjerovanja šire diljem svijeta. Nevjerojatno je na koji način danas o svojoj, a sada i metodi njegovih učenika, gotovo licenciranoj, progovara u uvodu knjige "Sjećanje na život poslije života":

"Autori ovih dirljivih priča upotrijebili su na svojim hipnotiziranim klijentima jedinstveni proces hipnoterapije ...

... priče iz ove knjige zahtijevaju specifično rješenje ...

... ova se knjiga ističe po pristupu koji uključuje dokumentiranje kasnijih života klijenata, kako bi se otkrile koristi ŽIŽ hipnoterapije koje mijenjaju život ...

... za učinkovit ulazak u duhovni svijet, najvažnije je da potencijalni klijenti pronađu vrhunski obučenog ŽIŽ (kratica od engl. Life Between Life op. a.) te­rapeuta koji će raditi s njima. Iako postoje brojni razlozi zbog kojih je iskustvo terapeuta s duhovnim svi­je­tom klijenta od neprocjenjive važnosti, osobito bih istaknuo jedno od njih. U rijetkim prilikama, klijenti opisuju vizualizacije iz duhovnog svijeta koje im se čine prijetećima. Takav uzne­miru­jući opis običnog za vještog i obučenog ŽIŽ tera­peuta znači jednu od dvije stvari. Prva od njih je svjesni utjecaj uzrokovan prethodnim uvjetova­njem, poput religijskog vje­ro­va­nja u pakao i zle duhove koji ne postoje u životu poslije smrti. To je proizvod zemalj­skih praznovjerja. Sva naša istraživanja na tisućama slučajeva jasno pokazuju da je život nakon smrti CARSTVO LJUBAVI, SUOSJEĆA­NJA, PRA­ŠTA­NJA I PRAVDE ...

... svi autori su ovlašteni članovi Instituta Michael Newton za hipnotera­piju između života ... Naša organizacija prva je ekskluzivno ponudila tje­dan dana dugačak program hipno­ti­čke obuke koji nudimo profesi­onalcima. Studenti dolaze iz cije­log svijeta kako bi iz prve ruke učili tehnike od vještih ŽIŽ tera­peuta. Rad je za ŽIŽ studenta i naporan i inspirativan, zato što tijekom obuke prolazi kroz vlastite duhovne uvide.....

... po mojem mišljenju diplomci s Instituta Michael Newton koji do­sljedno primjenjuju otkrića svojih prethodnika i pri tom dodaju nove uvide našoj duhovnoj paradigmi, pridonose valjanosti cjelokupnog procesa ...

26 ^Isto, str. 115, 116
27 ^Isto, str. 116-119
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .